spotting abusive men dating - Efter net dating

Bitterhet, därför att givaren alltid blir utan den kärlek som han genom sitt givande eftersträvar.

Skuldkänslor hos mottagaren, för att man känner att det finns baktankar hos givaren, att hon inte ger bara för att hon är glad över att ge. Det enda rätta sättet att ge är därför att ge ur hjärtats överflöd, utan att vänta sig någonting i gengäld.” (TOMMY HELLSTEN i boken ”Iakttagelser i själens landskap”) “Vi älskar, men binder varandra.

Jag bävar vid tanken på vilka du skulle kunna stå ut med bara för att slippa vara ensam.

efter net dating-17efter net dating-62

Å andra sidan kan det vara mycket obehagligt för någon som saknar en välutvecklad självbild att vara ensam, eftersom det kan kännas som en icke-tillvaro.

Alltså hamnade jag i relationer som varken innebar ensamhet eller äkta närhet.” (DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”) ”Om du tror att ensamhet kan botas bara genom att ha någon nära sig, kommer du förmodligen inte att vara så omdömesgill som du borde.

De menar att om de är riktigt osjälviska och alltid tänker på andra, kommer de slutligen att bli älskade.

De försöker alltså köpa kärlek genom att ge kärlek. Det föder bitterhet hos givaren och skuldkänslor hos mottagaren.

Jag rekommenderar dig att börja med att läsa ”Ju mindre man är beroende av en partner för att vara lycklig, desto rikare blir livet tillsammans.

Om det är absolut nödvändigt med en relation för att livet ska ha någon mening, då förgiftas mötet mellan man och kvinna på förhand.” (GUY CORNEAU i boken ”Kärlekskriget”) ”Den som älskar en annan så till den milda grad att han förlorar sig själv, älskar inte sig själv tillräckligt.” (GUY CORNEAU i boken ”Kärlekskriget”) ”Fastklamrandet vid en olämplig partner ger ett mått på ens eget självförakt.” (GUY CORNEAU i boken ”Kärlekskriget”) ”Vad är det för fel på att vilja bli omtyckt?

Här kan du läsa om något av det svåraste och viktigaste som finns för oss människor.

De allra flesta av oss har blivit "felprogrammerade" (fel-lärda/präglade i barndomen) att längta efter en overklig eller falsk variant av kärlek (s k snedvriden eller tvistad kärlek), vilket är följden av att vi aldrig blev villkorslöst älskade (den sanna eller äkta kärleken där vi helt ut får vara oss själva) av våra föräldrar.

Vi menar väl, men är ofta sluga och kontrollerande.

Tags: , ,